Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần viễn thông FPT – FPT Telecom Hải Phòng
Địa chỉ: 186 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng
Điện thoại: 031.730.8888 Máy lẻ 3112
Tel: 0931572578 – 0936984358 | Email: datdv3@fpt.com.vn
Website: http://fpt-haiphong.vn